logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

DynaMag umožňuje bezkontaktní měření mechanických sil a napětí v předpjatých ocelových částech železobetonových konstrukcí, zavěšených mostů a zemních kotev. Jako snímací prvek systému DynaMag jsou použity přímo předpjaté části železobetonové konstrukce.

Dynamag

Oblasti použití DynaMagu

 • zemní kotvy
 • předpjaté nosníky a desky
 • předpjaté betonové konstrukce
 • mosty

Co DynaMag umožňuje

 • kontrola stavu a parametrů (napětí) před a po instalaci
 • kontrola předpínacího procesu
 • kontrola stavu po přírodních a živelných událostech
 • dlouhodobé sledování

Výhody DynaMagu

 • Jednoduchý princip
 • princip je založen na využití definovaných fyzikálních zákonů
 • Bezkontaktní a nedestruktivní metoda
 • mezi snímačem a měřeným prvkem nemusí být přímý fyzický kontakt
 • umožňuje měření mechanických napětí i přes protikorozní ochranu předpjatých prvků bez jejich poškození
 • vazba mezi měřeným prvkem a snímačem je výhradně prostřednictvím magnetického pole
 • Vysoká přesnost a dlouhodobá spolehlivost
 • snímač neobsahuje žádné pohyblivé díly ani části podléhající stárnutí nebo degradaci
 • Přímá měřící metoda
 • předpjaté části konstrukce jsou přímou součástí snímače
 • Vysoká odolnost snímačů
 • snímače jsou odolné proti prachu, nárazům, vibracím, vodě, slané vodě, vodě pod tlakem, chemikáliím a radioaktivnímu záření
 • Neomezená životnost snímačů
 • životnost snímačů přesahuje životnost běžných stavebních konstrukcí
 • Snímač nelze přetížit
 • Jednoduchá instalace
 • Omezení použití DynaMagu
 • Použitelné pouze pro feromagnetické materiály
 • Pro nové materiály vyžaduje laboratorní kalibrace

Z čeho se DynaMag skládá

 • snímače
 • odečítací jednotka

Snímače

 • jsou přizpůsobeny pro použití na měření a monitoring předpjatých částí stavebních konstrukcí, kterými jsou lana, tyče nebo kabely
 • mají tvar dutého válce, kterým prochází měřený prvek
 • mohou být umístěny na volných částech předpjatých prvků, mohou být zality do betonu nebo mohou být částí kotevních systémů předpjatých prvků
 • mohou měřit celkové mechanické napětí v předpjatém prvku nebo při umístění snímače do kotevního systému mohou měřit i napětí v jednotlivých pramenech předpjatých kabelů
 • jsou vybaveny elektronickým identifikátorem a přesným teploměrem, který měří teplotu stavební konstrukce v místě snímače
 • umožňují měření mechanických napětí s rozlišením pod 1 MPa v náročných průmyslových podnímkách, kde je použití jiných metod omezené nebo nemožné

Odečítací jednotka

 • přenosná aparatura určená pro získání měřených údajů ze snímačů
 • umožňuje měřit předpjaté prvky o průměru od 5 mm do 240 mm
 • napájení prostřednictvím 24 V akumulátoru nebo ze síťovéhp adaptéru
 • vstup pro připojení notebooku pro získání a zpracování dat

Reference
Nejrozsáhlejší současnou aplikací DynaMagu společností INSET s.r.o. je instalace snímačů a měření napětí v zemních kotvách v rámci geotechnického monitoringu staveb městského okruhu v Praze (tunel Blanka) a tunelu Turecký vrch při Novém Městě nad Váhem."
Zákazníkům nabízíme kompletní službu
Našim cílem je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků. Ke každému z nich proto přistupujeme individálně a snažíme se najít řešení pro jejich potřeby. Na základě těchto potřeb navrhneme a poté realizujeme projekt kompletně od A d Z.

Kontkaty
INSET s.r.o.
Rudná 21, 700 30 Ostrava
www.inset.com
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.