logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pozemní stavby pozemní stavby zajišťujeme inženýrsko-geologický průzkum pro založení objektu, případně návrh opatření pro zlepšení základové půdy, eventuálně potřebná opatření pro výstavbu v rámci přípravy a projektové dokumentace. Během realizace zajišťujeme běžné polní a laboratorní zkoušky a testy, monitoring vlivů stavebních prací a výstavby na okolí, případně zhodnocení provedených opatření a jejich účinnosti.
Pro stávající objekty provádíme diagnostiku stavebně-technického stavu oprávněnými a autorizovanými osobami.
pozemni1

Nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství v geotechnice, v hydrogeologii, zakládání staveb a životním prostředí
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • numerické modelování, výpočty geotechnických konstrukcí, parametrické studie
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů a konstrukcí, inženýrsko-geologické průzkumy
 • stavebně geotechnické průzkumné práce včetně prací v extrémních podmínkách-skalní stěny, podzemní prostory atp)
 • pasportizace stavebních objektů
 • inženýrská seizmologie
 • geofyzikální průzkum
 • pyrotechnický průzkum
 • korozní průzkum
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování
 • účelové regionální studie
 • odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geologie, trhacích pracích a jejich účinků
 • kompletní dokumentaci trhacích prací pro stavení práce, destrukce, povrchové dobývání
 • hlukové studie
 • kompletní soubor geodetických prací v rámci realizovaných zakázek

Dále k námi prováděným pracím zajišťujeme:  

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.