logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pro speciální práce ve výstavbě při zakládání budov a objektů, při ražbách štol, tunelů, kaveren apod. zajišťujeme inženýrsko-geologický průzkum v rámci přípravy a projektové dokumentace. Během realizace zajišťujeme geotechnický monitoring a další polní a laboratorní zkoušky a testy pro kvalifikaci a kvantifikaci vlivů stavebních prací (ražeb a hloubení) a výstavby na okolí.

Pro stávající objekty (základové konstrukce, pažící stěny, ostění štol a tunelů, aj.) provádíme diagnostiku stavebně-technického stavu oprávněnými a autorizovanými osobami.
zakladani1 zakladani2 zakladani3

Nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství v geotechnice, v hydrogeologii, zakládání staveb a životním prostředí
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • numerické modelování, výpočty geotechnických konstrukcí, parametrické studie
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů a konstrukcí inženýrsko-geologické průzkumy
 • stavebně geotechnické průzkumné práce včetně prací v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory atp)
 • pasportizace stavebních objektů
 • inženýrskou seizmologii
 • geofyzikální průzkum
 • pyrotechnický průzkum
 • korozní průzkum
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování
 • účelové regionální studie
 • odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geologii, trhacích pracích a jejich účinků
 • kompletní dokumentaci trhacích prací pro stavení práce, destrukce, povrchové dobývání
 • hlukové studie
 • kompletní soubor geodetických prací


V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme:

 • laboratorní zkoušky
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů, likvidace a sanace důlních děl
 • soudně-znalecké posudky

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.