logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

V enviromentálním inženýrství zajišťujeme jak inženýrsko-geologické průzkumy, monitoring, případně jednotlivá měření IN-SITU, případně laboratorní zkoušky, pro ověření kontaminací geologického prostředí, proudění podzemní vody apod., v závislosti na požadavcích objednatele a účelu průzkumu.
Zajistíme i případnou diagnostiku stavebně-technického stavu objektů ovlivňujících životní prostředí oprávněnými a autorizovanými osobami.
zivotni1 zivotni2
Nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • geotechnické průzkumné práce v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory
 • inženýrskou seizmologii
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování
 • účelové regionální studie
 • studie v oblasti hluku a vibrací


V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme : 

 • laboratorní zkoušky
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů, likvidace a sanace důlních děl
 • soudně-znalecké posudky

 

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.