logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Úvod
O společnosti
Obory činnosti
Cílové oblasti
Akreditace a certifikace
Reference
Zákaznická zóna
Prospekty ke stažení
Volná místa
Kontakt
Logo INSET s.r.o.
Aktuality

Slouží ke zjištění posunů na stávajících trhlinách objektů apod. Součástí měření deformací je též měření teploty zdiva v místě trhliny. Měření deformací se využívá jako podklad pro dokladování vlivu  stavební činnosti na měřený objekt, pro znalecké posudky apod.

Měření posunů provádíme buď ručně sázecím deformometrem nebo pomocí induktivních snímačů dráhy v automatickém režimu sledování. Výstupem tohoto měření mohou být jak statické záznamy ( prováděné opakovaně v předem zvolených časových intervalech ) nebo dynamické záznamy zachycující pohyb na trhlinách v průběhu dynamického děje ( účinky dopravy, trhací práce, stavební činnost apod.)

deformometr

Copyright © 2014. All Rights Reserved.