logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Úvod
O společnosti
Obory činnosti
Cílové oblasti
Akreditace a certifikace
Reference
Zákaznická zóna
Prospekty ke stažení
Volná místa
Kontakt
Logo INSET s.r.o.
Aktuality

Měření integrity pilot se provádí v rámci stavebních dozorů, při výstavbě pilotových základů, lamel podzemních stěn nebo skořepinových betonových konstrukcí vybudovaného základového, respektive konstrukčního prvku.

Měření jsou prováděna zkušebními metodami: měření dynamické odezvypoklepu (PIT) nebo měření ultrazvuku metodou (CHA) případně jejich kombinací.

piloty 

Měření dynamické odezvy poklepu PIT

Měření dynamické odezvy poklepu PIT je založeno na analýze měřených signálů šířících se v podélném směru piloty, respektive zkoušeného betonového prvku. Signál je buzen v oblasti hlavy piloty či povrchu zkoušeného prvku silovým impulsem prováděným poklepem kladívka se snímačem síly.

Měřicí aparatura snímá časový průběh šíření signálu betonem. Odezva signálu v betonu je zaznamenávána snímačem rychlosti kmitání, umístěným rovněž v oblasti hlavy piloty.

Ze záznamu časového průběhu rychlosti kmitání lze odlišit časy příchodů signálů odražených od výrazných nehomogenit uvnitř těla piloty od času příchodu signálu od paty piloty.

Významnou informaci poskytuje frekvenční rozsah sledovaného záznamu rychlosti chvění hlavy piloty - tzv. mobilita.

Z těchto je určena délka piloty a jsou lokalizovány hloubky výskytu případných materiálových nehomogenit.

Jedná se rychlou nedestruktivní zkoušku, která umožňuje operativní stanovení jakosti budovaného prvku. Optimální je provedení této zkoušky na všech pilotách základu.

 

Měření ultrazvukovou metodou CHA

Měření ultrazvukovou metodou CHA je založeno na analýze odzvy betonového slopuce dříku piloty na ultrazvukový signál. Mírou kvality betonu je rychlost šíření signálu mezi sondami vedenými v předem instalovaných měřicích trubkách. Rychlost šíření je odvozena z měření času průchodu akustického signálu mezi sondami, za předpokladu jejich známé pozice.

Sledováním vlnového obrazu mezi kombinacemi párů měřících trubek je získán prostorový obraz rozložení rychlostí šíření v těle piloty.

Měření spočívá ve zpracování a vyhodnocení signálu ultrazvukového vlnění prostoupeného měřeným prvkem mezi vysílačem a přijíačem.

 

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.