logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2


INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel.: +420 221 489 111
Fax: +420 266 311 212
inset@inset.com

 

 

Geodézie je jeden z nejstarších technických a vědních oborů a dnes spojuje velmi široké spektrum metod, postupů a technologií souvisejících s rozsáhlou řadou lidských činností od kosmického výzkumu přes výstavbu po zemědělství a třeba i rekreaci.
geodeticke mereni
Nabízíme vám téměř všechny geodetické aplikace s důrazem na stavebnictví a odvětví související:

 • měření (monitoring), vyhodnocení a analýzu posunů, deformací, náklonů a přetvoření všech typů staveb, jejich částí, přírodních objektů, svahů a území se specializací na mosty a Podzemní stavby, zejména tunely
 • tvorbu mapových podkladů pro projekty úpravy krajiny, výstavby sídel a všech druhů staveb
 • komplexní dokumentaci staveb a objektů včetně historických památek, pro jejich rekonstrukci či zachování detailní podoby v digitální formě
 • komplexní a podrobnou dokumentaci podzemních prostor, nádrží, s analýzou tvarů, tvorbou řezů a výpočty objemů
 • tvorbu rozsáhlých geodetických sítí pro liniové stavby, podrobných sítí pro stavbu průmyslových, vodohospodářských nebo občanských staveb a mikrosítí s extrémní přesností
 • měřické práce pro speciální montáže konstrukcí nebo technologického zařízení
 • vytyčování staveb a jejich konstrukcí, např. řízení výkopových prací (včetně řízení výkopů pod vodní hladinou), umisťování pilot, vyosování kalichů, sloupů, zajištění jejich svislosti, koordinace montáže jeřábových drah, opláštění, zastřešení, řízení betonáže či montáže libovolných prostorových tvarů atd.
 • dokumentace skutečného provedení všech staveb v libovolném stádiu realizace, porovnání s projektem, analýza a optimalizace nápravy překročení stavebních odchylek, tj. nalezení správného umístění navazující konstrukce bez oprav konstrukcí dokončených nebo s jejich minimalizací, podklady pro výpočty nákladů na opravy a úpravy (nedolomy a nadvýlomy v tunelech, nepřesnosti tvarů stavebních jam, rovinnost podlah a stropů, stavební připravenosti pro opláštění, montáž výtahů, schodišť, zastřešení aj.), v případě potřeby je ze zaměřených dat možné provést vyhodnocení libovolného detailu i zakryté konstrukce dodatečně
 • dokumentace podzemních sítí
 • práce v pozemkovém katastru
  geodet     

K provádění všech těchto prací využíváme nejmodernější elektronické měřicí přístroje, výpočetní techniku a programové vybavení.

Využití našich kapacit operativně přizpůsobíme potřebám zákazníků.

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.