logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Úvod
O společnosti
Obory činnosti
Cílové oblasti
Akreditace a certifikace
Reference
Zákaznická zóna
Prospekty ke stažení
Volná místa
Kontakt
Logo INSET s.r.o.
Aktuality

Měření hluku

 • měření hluku včetně frekvenční analýzy jako podkad pro technická řešení staveb
 • měření a výpočty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
 • měření dopravního hluku a hluku z leteckého provozu
 • měření hluku a hlukovzdučných účinků od stavební činnosti (např. odstřelu)
 • měření hluku v chráněných venkovních a vnitřních prostorách staveb
 • posuzování územních plánů z hlediska hlukové zátěže,navrhování a ověřování ochranných pásem komunikací z hlediska hluku
 • měření hluku a vibrací, hodnocení jejich účinků na člověka
 • frekvenční analýza

vlak  hluk 3

Predikce hluku

 • modelování hlukové zátěže pomocí programu HLUK+
 • predikce hluku od pozemní dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb
 • predikce hluku od průmyslových zdrojů
 • návrh protihlukových opatření (protihlukové clony)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.