logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

DynaMag je určený pre bezkontaktné meranie mechanických síl a napätí v predpätých ocel‘ových častiach železobetónových konštrukcií, zavesených mostov a zemných kotvách.
Ako snímací prvok systému DynaMag sú použité priamo predpäté části železobetónovej konštrukcie.

Dynamag Dynamag 1
Oblasti uplatnenia DynaMagu:

 • zemné kotvy
 • predpäté nosníky a platne
 • predpäté betónové konštrukcie
 • mosty

Čo DynaMag umožňuje

 • kontrola stavu a parametrov pred a po inštalácii
 • kontrola predpínacieho procesu
 • kontrola stavu po prírodných událostiach
 • dlhodobé sledovanie

Výhody DynaMagu:

 • jednoduchý princíp - princíp je založený na využití definovaných fyzikálnych zákonov
 • bezkontaktná a nedeštruktívna metóda
 • medzi snímačom a meraným prvkom nemusí byt‘ priamy fyzický kontakt
 • umožňuje meranie mechanických napätí aj cez protikoróznu ochranu predpätých prvkov bez jej poškodenia
 • väzba medzi meraným prvkom a snímačom je výhradne prostredníctvom magnetického pol‘a
 • vysoká presnosť a dlhodobá spoľahlivosť
 • snímač neobsahuje nijaké pohyblivé diely a ani čísti podliehajúce starnutiu alebo degradácii
 • priama meracia metóda
 • predpäté části stavebnej konštrukcie sú priamou súčasťou snímača
 • vysoká odolnosť snímačov
 • snímače sú odolné voči prachu, nárazom, vibráciam, vode, slanej vode, vode pod tlakom, chemikáliím a rádiovému žiareniu
 • Neobmedzená životnosť snímačov - životnosť snímačov presahuje životnosť bežných stavebných konštrukcií
 • snímač neije možné preťažiť
 • jednoduchá inštalácia

Obmedzenie použitia DynaMagu

 • použiteľné len pre feromagnetické materiály
 • pre nové materiály vyžaduje kalibráciu

Z čeho sa DynaMag skladá

 • snímača
 • odečítacia jednotka

Snímače

 • sú prispôsobené ich použitiu na meranie a monitorovanie predpätých prvkov stavebných konštrukcií, ktorými sú laná, tyče alebo káble
 • majú tvar dutého valca, ktorým prechádza meraný prvok
 • môžu byť umiestnené na voľných častiach predpätých prvkov, môžu byť zaliate do betónu alebo môžu byť čásťou kotevného systému predpätých prvkov
 • môžu merať celkové mechanické napätie v predpätom prvku alebo pri umiestnení snímačov do kotevného systému, môžu merať aj napätie v jednotlivých pramencoch predpätých kablov
 • sú vybavené elektronickým identifikátorom a presným teplomerom, ktorý meria teplotu stavebnej konštrukcie v mieste snímača
 • umožňujú meranie mechanických napätí s rozlíšením pod 1 Mpa v náročných priemyslových podmienkach, kedy je použitie iných metód obmedzené alebo nemožné

Odečítacia jednotka

 • prenosná aparatúra určená pre získavanie meraných údajov zo snímačov
 • umožňuje meranie predpätých prvkov od priemeru 5 mm do 240 mm
 • napájanie prostredníctvom 24 V akulmulátora alebo zo sieťového adaptéra
 • vstup pre pripojenie notebook a pre získavanie a ďalšiu prácu s dátami

Referencie
Nejrozsiahlejšou súčasnou aplikáciou DynaMagu spoločnosťou INSET s.r.o. je inštalácia snímačov a meranie napätia v zemných kotvách v rámci geotechnického monitoringu stavieb mestského okruhu v Prahe (tunel Blanka) a tunela Turecký vrh pri Novom Meste nad Váhom.
Zákazníkom ponúkame kompletnú službu
Našim cieľom je dlhodobá spokojenosť našich zákazníkov. Ku každému z nich preto pristupujeme individuálne a snažíme sa nájsť riešenie pre ich potreby.
Na základe týchto potrieb navrhneme a potom realizujeme projekt kompletne od A po Z.

Kontkaty
INSET s.r.o.
Rudná 21
700 30 Ostrava, Česká republika
http://www.inset.com/
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.