logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Dynamické skúšky stavebných konštrukcií sú vykonávané za účelom kontroly dynamickej funkcie skúšanej konštrukcie in situ a k prevereniu výsledkov dynamických výpočtov.

Pre vybudenie vynúteného kmitania nosných konštrukcií v tvaroch blízkych príslušným teoretickým vlastným tvarom kmitania používame hydraulický budič kmitov INSET.

Odozva konštrukcie na vnášané dynamické zaťažovanie býva sledovaná v podrobnej sieti meracích bodov, v ktorých sú monitorované rýchlosti kmitania nosnej konštrukcie v zvolených smeroch.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.