logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Merania konvergencie slúžia k zisťovaniu zmeny tvaru sledovaného profilu. Je vykonávané pri razení a hĺbení nových objektov štôl, šachiet, jám a rekonštrukciách týchto diel a kanalizačných stôk, kolektorov, prípadne obdobných produktovodov.

Merania konvergencií slúžia ako podklad napr. pre znalecké posudky alebo pre dokladovanie vplyvu okolia na meraný objekt, ev. ako podklad pre projektanta k operatívnemu riadeniu práce.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.