logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Slúži k zisteniu výšok, prevýšení, zvislých a vodorovných posunov sledovaného bodu, ktoré sú stabilizované v teréne alebo na objektoch. Prevádzame celú radu geodetických meraní využívaných v stavebníctve vrátane zameriavania podzemných priestorov a konvergenčných meraní tunelov.

Nivelačné merania sa využívajú ako podklad pre dokladovanie vplyvu stavebnej činnosti na meraný objekt, pre znalecké posudky apod.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.