logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Skúšky a diagnostika mostov pomocou hydraulického budiča kmitov

zdroj dynamického budenia stavebných konštrukcií (sila 0,5 až 10,0 kN, frekvencie 0,2 až 100,0 Hz)
časový priebeh budiacej sily harmonický, periodický, obecne deterministický i náhodný
harmonické budenie s konštantnou amplitúdou budiacej sily v širokom pásme budiacich frekvencií
smer pôsobenia usmerneného vektoru budiacej sily zvislý či vodorovný, ale i v obecnom smere
súprava prípravkov pre uchytenie budiča a prenos budiacej sily do rôznych konštrukcií a ich časti
rozsiahle vybavenie pre riadenie chodu budiča, meranie sily a ladenie stavebnej konštrukcie

 budic

Dynamické zaťažkávacie skúšky mostov podľa ČSN 73 6209:

  • základné hodnotenie skutočného stavu a chovania sa konštrukcie podľa odozvy na budenie budičom
  • stanovenie vybraných dynamických charakteristík nosnej konštrukcie
  • preverenie teoretického statického i dynamického výpočtu mosta podľa experimentálnych výsledkov

Identifikácia nosných konštrukcií metódou modálnej analýzy:

  • určenie charakteristík konštrukcie (geometrických, materiálových, tuhostí, skutočných okrajových podmienok) pomocou dynamickej odozvy
  • hodnotenie stavu nových i starších mostov pre účely rozhodovacích procesov a projektovanie

Komplexná diagnostika porúch mostných objektov:

  • globálne identifikácie a lokalizácia závažných imperfekcií a ďalších porúch nosného systému
  • lokálna diagnostika imperfekcií, porúch, prvkov, častí a stavebných detailov mostných objektov

Určenie dynamických parametrov mostov a ich častí:

  • globálne aj lokálne vyšetrovanie dynamických parametrov mostných objektov a ich častí pre účely posúdenia ich odozvy na dynamické zaťaženia počas prevádzky (vozidla, vietor, seizmicita atd.)
  • budic 2

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.