logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Geodézia je jeden z najstarších technických a vedných oborov a dnes spojuje veľmi široké spektrum metód, postupov a technológií súvisiacich s rozsiahlou radou ľudských činností od kozmického výskumu cez výstavbu po poľnohospodárstvo až k rekreácii.
geodet
Ponúkame vám takmer všetky geodetické aplikácie s dôrazom na stavebníctvo a súvisiace odvetvie:

  • Merania (monitoring), vyhodnocovanie a analýza posunov, deformácie, náklonov a pretvorenie všetkých typov stavieb, ich časti, prírodných objektov, svahov a území, so špecializáciou na mosty a podzemné stavby najmä tunely.
  • Tvorbu mapových podkladov pre projekty úpravy krajiny, výstavby sídiel a všetkých druhov stavieb
  • Komplexná dokumentácia stavieb a objektov vrátane historických pamiatok, pre ich rekonštrukcie, či zachovanie detailnej podoby v digitálnej forme
  • Komplexná a podrobná dokumentácia podzemných priestorov, nádrží, s analýzou tvarov, tvorbou rezov a výpočtov objemov
  • Tvorbou rozsiahlych geodetických sietí pre líniové stavby, podrobných sietí pre stavby priemyslové, vodohospodárske alebo občianske a mikrosiete s extrémnou presnosťou.
  • Meracie práce pre špeciálne montáže konštrukcií alebo technologické zariadenia
  • Vytyčovanie stavieb a ich konštrukcie, napr. riadenie výkopových prác (vrátane riadenia výkopov pod vodnou hladinou), umiestňovanie pilót, vyosovanie kalichov, stĺpov, zaistenie ich zvislosti, koordinácia montáže žeriavových dráh, opláštenia, zastrešenia, riadenia betonáže či montáže ľubovoľných priestorových tvarov, atď.
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia všetkých typov stavieb v ľubovoľnom štádiu realizácie, porovnanie s projektom, analýza a optimalizácia nápravy prekročených stavebných odchýliek, tj. nájdenie správneho umiestnenia naväzujúcej konštrukcie bez opravy konštrukcií dokončených alebo s ich minimalizáciou, podklady pre výpočty nákladov na opravy a úpravy (podvýlomy a nadvýlomy v tuneloch, nepresnosti tvarov stavebných jám, rovinnosť podláh a stropov, stavebné prípravy pre opláštenie, montáž výťahov, schodíšť, zastrešenie ai.)v prípade potreby je možné zo zameraných dát vykonať vyhodnocovanie ľubovoľného detailu i zakrytých konštrukcií dodatočne)
  • Dokumentácia podzemných sieti
  • Práce v pozemkovom katastri


 K prevádzaniu všetkých týchto prác využívame najmodernejšie elektronické merice prístroje, výpočtovú techniku a programové vybavenie.

Využitie našich kapacít operatívne prispôsobíme potrebám zákazníkom.

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.