logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

 • Projekty trhacích prác a návrhy kontroly
 • Foto a videodokumentácie porúch objektov
 • Kontrola seizmických účinkov trhacích prác (meranie vibrácií, deformácií, náklonov...)
 • Optimalizácia technológie trhacích prác
 • Merania bludných prúdov z hľadiska bezpečnosti el. roznetu
 • Foto a videodokumentácie vykonávaných stavebných prác a deštrukcií  
SLEDOVANIE VPLYVU TRHACÍCH PRÁC NA OKOLIE

 • Kontrolné merania seizmických účinkov trhacích prác
 • Foto a videodokumentácie objektov
 • Posudzovanie technológie trhacích prác
 • Merania hluku a tlakovzdušných účinkov TP
 • Merania deformácií a náklonov
 • Monitorovacie stanice pre merania vibrácií a deformácií
 • Mikrorajónovanie území zaťažených vibráciami z odstrelu v kameňolomoch komplexom geofyzikálnych metód
Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.