logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Zisťovanie priebehu a hĺbok skalného podložia, zatriedenie zemín do tried ťažiteľnosti, mapovanie porušených, oslabených a zvodnelých plôch, vyhľadávanie dutín a podzemných objektov, sledovanie priebehu inžinierskych sietí, posúdenie vplyvu stavby na okolie, vrtné overenie anomálií, návrhy trhacích prác a seizmickú kontrolu, geologická dokumentácia podzemných diel.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.