logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Informácie získané metódou rádiodetekcie majú informatívny charakter alebo sú súčasťou komplexu prieskumných prác.

Hlavné využitie je interné, pre minimalizáciu rizika u realizovaných výkopových prác, geologických sond a pre spresnenie interpretácie výsledkov geofyzikálnych meraní.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.