2016_resize
ISO 45001.png
ISO 14001.png
ISO 9001.png
IO 4022.png
1242.png

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb.

AKTUALITY

Mánesův_reportáž.PNG
OBR_KNIHA.PNG
TT kampus.PNG

Statická zatěžovací zkouška na Mánesově mostě.

FOTO                                                               VIDEO

INSET s.r.o. jako hlavní partner podpořil vydaní knihy „PRAHA MOSTY SPOJENÁ“ nakladatelství Cattacan.

Dočtete se v ní o historii, architektuře, urbanistickém rámci i současnosti a plánované budoucnosti pražských mostů a předmostí. Patronkou knihy je architekta Eva Jiřičná. (videopozdrav od p. Jiřičné se přehraje po kliknutí na obrázek)

Video z prodloužení TT z Osové ke Kampusu v Brně-Bohunicích.

Ve spolupráci s firmami Geostar a GEOtest  zde Inset s.r.o. provádí monitoring stavby a následující činnosti:

 • Sledování okolní zástavby (nivelace, náklony, prostorové posuny

 • Měření konvergencí v tunelové části

 • Dodávka a osazení dynamometrů DYNAMAG, jejich kalibrace a výchozí odečet

 • Nivelace zhlaví inklinometrických pažnic

 • Inženýrsko-geologický dohled

 

CÍLOVÉ OBLASTI

Dopravní stavby
Podzemní stavby a zakládání staveb
Inženýrské stavby
Vodohospodářské stavby
Pozemní stavby
Životní prostředí
Hornictví a těžba
Energetika

OBORY ČINNOSTÍ

Geotechnika a monitoring
Geologický a geofyzikální průzkum
Hydrogeologie
Pyrotechnický průzkum
Diagnostika a monitoring stavebních konstrukcí
Diagnostika a monitoring životního prostředí
Geodetické práce 
Servis trhacích prací
Inženýrská činnost

 
 

KONTAKTY

NAPIŠTE NÁM

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním jména, příjmení a emailové adresy podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovatelem společnosti INSET s.r.o. se sídlem Lucemburská 1170/7 Praha 3, 13000. Údaje budou sloužit ke komunikaci mezi mou osobou a společností INSET s.r.o. a budou uchovány firmou po dobu 2 let. Beru na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) mám možnost požadovat po společnosti INSET s.r.o. smazání výše uvedených osobních údajů.

Podmínky elektronické fakturace INSET s.r.o.

INSET s.r.o. přijímá od roku 2020 faktury následujícími způsoby:

 • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: 6ccsnfh)

 • Elektronicky na e-mailovou adresu: faktura@inset.com

 • Poštou, kurýrem nebo osobním předáním na adrese: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky:

 • Elektronická faktura musí být ve formátu PDF nebo ISDOC(X)

 • Faktura včetně příloh musí být zaslána v rámci jednoho e-mailu.

 • V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

 • Ve faktuře musí být uvedeno číslo zakázky, objednávky nebo jméno objednatele.

mapa 2021.jpg