2016_resize
ISO 45001.png
ISO 14001.png
ISO 9001.png
IO 4022.png
1242.png

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb.

AKTUALITY

1T4A2046.JPG
C5-kolaz-vyrez.jpg
Mánesův_reportáž.PNG

Diagnostický průzkum mostu DN2-024.1 pro ŘSD

(Nadjezd nad dálnicí D2 u Velkých Němčic).

Cílem průzkumu bylo zjistit stavbě -technický stav mostu a získat podklady pro přepočet zatížitelnosti -   

- kterou následně počítají naši partneři – Rušar mosty.

Diagnostický průzkum se prováděl za částečné uzavírky dálnice D2, přístup ke konstrukci z lešení a montážní plošiny.

.

„INSET s.r.o. v současnosti v kooperaci s předním českým projektantem hydrologických staveb a specialisty na dálkový průzkum Země zpracovává pro Ředitelství silnic a dálnic ČR projekt metodiky a datového standardu C5, které budou sloužit k nastavení jednotných pravidel pro identifikaci podzemních nehomogenit pro provozní a investiční přípravu stavebních akcí. Multioborová pilotní aplikace poskytne souhrn podnětů, na jejichž základě bude návrh metodiky (a souvisejícího datového standardu) revidován a doplněn poznatky z praxe tak, aby následným nasazením metodiky v praxi došlo ke snížení rizika víceprací a problémům při výstavbě komunikací i jejich následném provozu.“

Statická zatěžovací zkouška na Mánesově mostě.

                                              FOTO                                                         

 

CÍLOVÉ OBLASTI

Dopravní stavby
Podzemní stavby a zakládání staveb
Inženýrské stavby
Vodohospodářské stavby
Pozemní stavby
Životní prostředí
Hornictví a těžba
Energetika

OBORY ČINNOSTÍ

Geotechnika a monitoring
Geologický a geofyzikální průzkum
Hydrogeologie
Pyrotechnický průzkum
Diagnostika a monitoring stavebních konstrukcí
Diagnostika a monitoring životního prostředí
Geodetické práce 
Servis trhacích prací
Inženýrská činnost

 
 

KONTAKTY

NAPIŠTE NÁM

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním jména, příjmení a emailové adresy podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovatelem společnosti INSET s.r.o.
se sídlem Lucemburská 1170/7 Praha 3, 13000. Údaje budou sloužit ke komunikaci mezi mou osobou a společností INSET s.r.o. a budou uchovány firmou po dobu 2 let. Beru na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) mám možnost požadovat po společnosti INSET s.r.o. smazání výše uvedených osobních údajů.

Podmínky elektronické fakturace INSET s.r.o.

INSET s.r.o. přijímá od roku 2020 faktury následujícími způsoby:

  • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: 6ccsnfh)

  • Elektronicky na e-mailovou adresu: faktura@inset.com

  • Poštou, kurýrem nebo osobním předáním na adrese: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky:

  • Elektronická faktura musí být ve formátu PDF nebo ISDOC(X)

  • Faktura včetně příloh musí být zaslána v rámci jednoho e-mailu.

  • V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

  • Ve faktuře musí být uvedeno číslo zakázky, objednávky nebo jméno objednatele.

2022 _mapa_bez Letovic.jpg