top of page
ÚVOD

Diagnostický průzkum mostu DN2-024.1 
(Nadjezd nad dálnicí D2 u Velkých Němčic).

1T4A1945
1T4A1946

- odběr prachových vzorků betonu pro zjištění obsahu chloridových iontů

1T4A1963
1T4A1970

 - provedení destruktivní sondy pro zjištění stavu betonářské a předpínací výztuže

1T4A2158
1T4A2180
1T4A2163

– odběr jádrového vývrtu z betonu nosné konstrukce za účelem stanovení pevnosti betonu v tlaku, následně skrz provrtaný otvor prohlídka dutiny v nosné konstrukci

1T4A2313
1T4A2323

provádění odtrhové zkoušky – stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu

bottom of page