© 2017 INSET s.r.o.

  Vekolom Čertovy schody

  Investor - zadavatel: Velkolom Čertovy schody, a.s.

  Služby a činnosti: Monitorování vibrací a deformací

  VMO Brno

  Investor - zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic

  Služby a činnosti: Nivelace, náklony, vibrace, akustika v okolí stavby

  Měření seismických účinků trhacích prací v Lomu Hvížďalka na obec Kosoř

  Investor - zadavatel: Českomoravský cement, a.s.

  Služby a činnosti: Měření rychlosti kmitání, pasportizace a repasportizace

  Please reload