top of page

Vekolom Čertovy schody

Investor - zadavatel: Velkolom Čertovy schody, a.s.

Služby a činnosti: Monitorování vibrací a deformací

VMO Brno

Investor - zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic

Služby a činnosti: Nivelace, náklony, vibrace, akustika v okolí stavby

Měření seismických účinků trhacích prací v Lomu Hvížďalka na obec Kosoř

Investor - zadavatel: Českomoravský cement, a.s.

Služby a činnosti: Měření rychlosti kmitání, pasportizace a repasportizace

Please reload

bottom of page