Geotechnický průzkum v obci Milovice

Geotechnický průzkum v obci Milovice formou kombinace geofyzikálních metod, vrtných prací a karotáže za účelem ověření polohy a stavu podzemních prostor.

Video