top of page
Image by Zan

Vstupte do světa IoT!

Společnosti INSET s.r.o. nabízí inovativní řešení měřicích systémů. Naše snímače umožňují bezdrátový a časově neomezený monitoring Vaší stavby po mnoho let, a to i v místech bez elektřiny nebo datového připojení. Systémy IoT jsou vhodné pro jakékoliv pozemní i podzemní stavby
nebo jiné, obtížně dostupné lokace.

IOTVW

IOTVW.png

Tenzometr měření napětí

- Měření 5 tenzometrických snímačů na principu vibrační struny
- Volitelná konfigurace s vestavěným sklonoměrem a akcelerometrem
- Bezdrátová komunikace pomocí LoRa + Wi-Fi
- Robustní provedení
- Extrémně vysoká přesnost, citlivost a opakovatelnost

IOTIN

Náklonoměr

- Ultra přesný dvouosý snímač pro měření náklonu
- Zabudovaný akcelerometr pro měření vibrací a teploměr
- Bezdrátová komunikace pomocí LoRa + Wi-Fi
- Robustní provedení
- Extrémně vysoká přesnost, citlivost a opakovatelnost
- Akreditovaně kalibrováno - metrologická návaznost na ČMI

IOTIN.png

IOTLV

IOTLV.png

Deformometr

- Měření 5 LVDT senzorů
- Volitelná konfigurace s vestavěným inklinometrem

  a akcelerometrem
- Bezdrátová komunikace pomocí LoRa + Wi-Fi
- Robustní provedení
- Extrémně vysoká přesnost, citlivost a opakovatelnost
- Akreditovaně kalibrováno - metrologická návaznost
  na ČMI

bottom of page