OUR AGENTS

Kontakty
Inžiniersko-geologický
a geotechnický prieskum
Energetika
Sledovanie vplyvov stavebnej činnost
činnosti
Pasportizácia stavebných objektov
Technická a stavebná akustika
Tunely a podzemné stavby
Revízia kanalizačných zberačov
a stôk
Autíčko do kanalizácie
Mosty – diagnostika mostných
konštrukcií
Inžinierske konštrukcie a mosty
Priestorové skenovanie a modelovanie
Statické zaťažkávacie skúšky mostov
Meranie integrity pilót
3D georadarový diagnostický skener
DIBEKON
Trhacie práce a sledovanie
ich vplyvov na okolie
Magnetoelastický dynamometer
DYNAMAG ©
logo INSET s.r.o.
Show More

© 2017 INSET s.r.o.