© 2017 INSET s.r.o.

  OUR AGENTS

  Kontakty
  Inžiniersko-geologický
  a geotechnický prieskum
  Energetika
  Sledovanie vplyvov stavebnej činnost
  činnosti
  Pasportizácia stavebných objektov
  Technická a stavebná akustika
  Tunely a podzemné stavby
  Revízia kanalizačných zberačov
  a stôk
  Autíčko do kanalizácie
  Mosty – diagnostika mostných
  konštrukcií
  Inžinierske konštrukcie a mosty
  Priestorové skenovanie a modelovanie
  Statické zaťažkávacie skúšky mostov
  Meranie integrity pilót
  3D georadarový diagnostický skener
  DIBEKON
  Trhacie práce a sledovanie
  ich vplyvov na okolie
  Magnetoelastický dynamometer
  DYNAMAG ©
  logo INSET s.r.o.
  Show More