© 2017 INSET s.r.o.

    Sahure je webový portál pro prezentaci naměřených dat,

    výsledků pasportizací a stavební dokumentace.

    Slouží k publikaci výsledků měření formou grafů v závislosti na čase, vektorových diagramů a zobrazením nerovnoměrného sedání

    a poklesových kotlin. Dále k publikaci dokumentů a fotografií.

    Znázornění poruch staveb a mnoha dalším účelům.