top of page

Sahure je webový portál pro prezentaci naměřených dat,

výsledků pasportizací a stavební dokumentace.

Slouží k publikaci výsledků měření formou grafů v závislosti na čase, vektorových diagramů a zobrazením nerovnoměrného sedání

a poklesových kotlin. Dále k publikaci dokumentů a fotografií.

Znázornění poruch staveb a mnoha dalším účelům.

bottom of page