top of page

SAHURE je webový portál pre prezentáciu nameraných dát, výsledkov pasportizácií a stavebnej dokumentácie. Slúži k zverejňovaniu výsledkov meraní vo forme grafov v závislosti na čase, vektorových diagramov a zobrazeniu nerovnomerného sadania a poklesových kotlín. Ďalej k zverejňovaniu dokumentov a fotografií, k znázorňovaniu porúch stavieb ak mnohým ďalším účelom.

bottom of page