top of page
ÚVOD

Diagnostický prieskum mosta DN2-024.1 
(Nadjazd nad diaľnicou D2 pri Veľkých Nemčiciach).

1T4A1945.JPG
1T4A1946.JPG

- odber prachových vzoriek betónu na zistenie obsahu chloridových iónov

1T4A1963.JPG
1T4A1970.JPG

 - prevedenie deštruktívne sondy pre zistenie stavu betonárskej a predpínacej výstuže

1T4A2158.JPG
1T4A2180.JPG
1T4A2163.JPG

– odber jadrového vývrtu z betónu nosnej konštrukcie za účelom stanovenia pevnosti betónu v tlaku, následne cez prevŕtaný otvor prehliadka dutiny v nosnej konštrukcii

1T4A2313.JPG
1T4A2323.JPG

vykonávanie odtrhovej skúšky – stanovenie pevnosti v ťahu povrchovej vrstvy betónu

bottom of page