top of page

Sahure je webový portál pre prezentáciu nameraných dát,

výsledkov pasportizácií a stavebnej dokumentácie.

Slúži k publikácii výsledkov meraní formou grafov v závislosti na čase, vektorových diagramov a zobrazením nerovností

a poklesových kotlín. Ďalej k publikácii dokumentov a fotografií.

Znázornenie porúch stavieb a mnohé ďalšie účely.

bottom of page