top of page
ÚVOD
2016_resize
ISO 45001.png
ISO 14001.png
ISO 9001.png
1242.png
IO 4022.png

Spoločnosť INSET s.r.o. sa od roku 1991 profiluje ako spoľahlivý a operatívny partner investorov, projektových organizácií a dodávateľov stavieb.

AKTUALITY

C5-kolaz-vyrez.jpg
Mánesův_reportáž.PNG
OBR_KNIHA.PNG

 „INSET s.r.o. v súčasnosti v kooperácii s popredným českým projektantom hydrologických stavieb a špecialistami na diaľkový prieskum Zeme spracováva pre Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR projekt metodiky a dátového štandardu C5, ktoré budú slúžiť na nastavenie jednotných pravidiel pre identifikáciu podzemných nehomogenít pre prevádzkovú a investičnú prípravu stavebných akcií. Multioborová pilotná aplikácia poskytne súhrn podnetov, na základe ktorých bude návrh metodiky (a súvisiaceho dátového štandardu) revidovaný a doplnený poznatkami z praxe tak, aby následným nasadením metodiky v praxi došlo k zníženiu rizika viacprác a problémom pri výstavbe komunikácií a ich následnej prevádzke.“

Statická zatěžovací zkouška na Mánesově mostě.

                                                         FOTO                                                          

INSET s.r.o. jako hlavní partner podpořil vydaní knihy „PRAHA MOSTY SPOJENÁ“ nakladatelství Cattacan.

Dočtete se v ní o historii, architektuře, urbanistickém rámci i současnosti a plánované budoucnosti pražských mostů a předmostí. Patronkou knihy je architekta Eva Jiřičná. (videopozdrav od p. Jiřičné se přehraje po kliknutí na obrázek)

AKTUALITY

CIEĽOVÉ OBLASTI

Dopravné stavby
Podzemné stavby

a zakladanie stavieb
Inžinierske stavby
Vodohospodárske stavby
Pozemné stavby
Životné prostredie
Baníctvo a ťažba
Energetika

OBORY ČINNOSTÍ

Geotechnika a monitoring
Geologický a geofyzikálny prieskum
Hydrogeológia
Pyrotechnický prieskum
Diagnostika, monitoring a skúšanie

stavebných konštrukcií
Diagnostika a monitoring životného prostredia
Geodetické práce
Servis trhacích prác
Inžinierska činnosť

reference
CONTACT

KONTAKTY

NAPÍŠTE NÁM

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Odoslaním formulára vyjadrujem súhlas so spracovaním mena, priezviska a emailovej adresy podľa nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) spracovateľom spoločnosti INSET s.r.o. so sídlom Lucemburská 1170/7 Praha 3, 13000. Údaje budú slúžiť na komunikáciu medzi mojou osobou a spoločnosťou INSET s.r.o. a budú archivované firmou 2 roky. Beriem na vedomie, že podľa nariadenie (EU) 2016/679 (GDPR) mám možnosť požadovať od spoločnosti INSET s.r.o. zmazanie vyššie uvedených osobných údajov.  

mapa 2021.jpg

Podmínky elektronické fakturace INSET s.r.o.

INSET s.r.o. přijímá od roku 2020 faktury následujícími způsoby:

  • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: 6ccsnfh)

  • Elektronicky na e-mailovou adresu: faktura@inset.com

  • Poštou, kurýrem nebo osobním předáním na adrese: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky:

  • Elektronická faktura musí být pouze ve formátu PDF

  • Faktura včetně příloh musí být zaslána v rámci jednoho e-mailu.

  • V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

  • Ve faktuře musí být uvedeno číslo zakázky, objednávky nebo jméno objednatele.

bottom of page