2016_resize
 
ISO 45001.png
ISO 14001.png
ISO 9001.png
1242.png
IO 4022.png

Spoločnosť INSET s.r.o. sa od roku 1991 profiluje ako spoľahlivý a operatívny partner investorov, projektových organizácií a dodávateľov stavieb.

AKTUALITY

TT kampus.PNG
1T4A9045.JPG
georadar.jpg

Video z prodloužení TT z Osové ke Kampusu v Brně-Bohunicích.

Ve spolupráci s firmami Geostar a GEOtest  zde Inset s.r.o. provádí monitoring stavby a následující činnosti:

 • Sledování okolní zástavby (nivelace, náklony, prostorové posuny)

 • Měření konvergencí v tunelové části

 • Dodávka a osazení dynamometrů DYNAMAG, jejich kalibrace a výchozí odečet

 • Nivelace zhlaví inklinometrických pažnic

 • Inženýrsko-geologický dohled

Geotechnický průzkum v obci Milovice formou kombinace geofyzikálních metod, vrtných prací a  karotáže za účelem ověření polohy  a stavu podzemních prostor.

Státní zámek Sychrov – plošný 3D georadarový průzkum cestní sítě jako nedílná součást archeologického výzkumu

 

CIEĽOVÉ OBLASTI

Dopravné stavby
Podzemné stavby

a zakladanie stavieb
Inžinierske stavby
Vodohospodárske stavby
Pozemné stavby
Životné prostredie
Baníctvo a ťažba
Energetika

OBORY ČINNOSTÍ

Geotechnika a monitoring
Geologický a geofyzikálny prieskum
Hydrogeológia
Pyrotechnický prieskum
Diagnostika, monitoring a skúšanie

stavebných konštrukcií
Diagnostika a monitoring životného prostredia
Geodetické práce
Servis trhacích prác
Inžinierska činnosť

 
 

KONTAKTY

NAPÍŠTE NÁM

Odoslaním formulára vyjadrujem súhlas so spracovaním mena, priezviska a emailovej adresy podľa nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) spracovateľom spoločnosti INSET s.r.o. so sídlom Lucemburská 1170/7 Praha 3, 13000. Údaje budú slúžiť na komunikáciu medzi mojou osobou a spoločnosťou INSET s.r.o. a budú archivované firmou 2 roky. Beriem na vedomie, že podľa nariadenie (EU) 2016/679 (GDPR) mám možnosť požadovať od spoločnosti INSET s.r.o. zmazanie vyššie uvedených osobných údajov.  

Podmínky elektronické fakturace INSET s.r.o.

INSET s.r.o. přijímá od roku 2020 faktury následujícími způsoby:

 • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: 6ccsnfh)

 • Elektronicky na e-mailovou adresu: faktura@inset.com

 • Poštou, kurýrem nebo osobním předáním na adrese: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky:

 • Elektronická faktura musí být pouze ve formátu PDF

 • Faktura včetně příloh musí být zaslána v rámci jednoho e-mailu.

 • V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

 • Ve faktuře musí být uvedeno číslo zakázky, objednávky nebo jméno objednatele.

© 2017 INSET s.r.o.