top of page

ČSN EN ISO 9001:2016

Geodetická, geologická a geofyzikální činnost včetně zkušebnictví a konzultační činnosti; projektování a inženýring inženýrských a ekologických staveb; diagnostika stavebních konstrukcí a zatížení životního prostředí; činnosti technických poradců v oblasti ekologie.

ČSN EN ISO 14001:2016

Geodetická, geologická a geofyzikální činnost včetně zkušebnictví a konzultační činnosti; projektování a inženýring inženýrských a ekologických staveb; diagnostika stavebních konstrukcí a zatížení životního prostředí; činnosti technických poradců v oblasti ekologie.

ČSN ISO 45001:2018

Geodetická, geologická a geofyzikální činnost včetně zkušebnictví a konzultační činnosti; projektování a inženýring inženýrských a ekologických staveb; diagnostika stavebních konstrukcí a zatížení životního prostředí; činnosti technických poradců v oblasti ekologie.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Statické a dynamické zkoušky konstrukcí, mostů, zemin, experimentální ověřování stavebních objektů, měření geodetická, konvergenční, deformometrická, měření hluku a vibrací a dalších fyzikálních veličin vymezené přílohou osvědčení.

bottom of page