PROJEKTY a

SPOLUPRÁCE

OUR AGENTS

Inženýrskogeologický a geotechnický
průzkum
Energetika
Sledování vlivů stavební činnosti
diagnostika staveb
Pasportizace stavebních objektů
Technická a stavební akustika
Tunely a podzemní stavby
Revize kanalizačních sběračů a stok
Autíčko do kanálů
Mosty - diagnostika mostních
konstrukcí
Inženýrské konstrukce a mosty
Prostorové skenování a modelování
Statické zatěžovací zkoušky pilot
Měření integrity pilot
3D georadarový diagnostický skener
DIBEKON
Trhací práce a sledování jejich
vlivů na okolí
Magnetickoelastický dynamometr
DYNAMAG ©
logo INSET s.r.o.
Show More

© 2017 INSET s.r.o.