© 2017 INSET s.r.o.

  OUR AGENTS

  Kontakty
  Inženýrskogeologický a geotechnický
  průzkum
  Energetika
  Sledování vlivů stavební činnosti
  diagnostika staveb
  Pasportizace stavebních objektů
  Technická a stavební akustika
  Tunely a podzemní stavby
  Revize kanalizačních sběračů a stok
  Autíčko do kanálů
  Mosty - diagnostika mostních
  konstrukcí
  Inženýrské konstrukce a mosty
  Prostorové skenování a modelování
  Statické zatěžovací zkoušky pilot
  Měření integrity pilot
  3D georadarový diagnostický skener
  DIBEKON
  Trhací práce a sledování jejich
  vlivů na okolí
  Magnetickoelastický dynamometr
  DYNAMAG ©
  logo INSET s.r.o.
  Show More