© 2017 INSET s.r.o.

    Vekolom Čertovy schody

    Investor - zadavatel: Velkolom Čertovy schody, a.s.

    Služby a činnosti: Monitorování vibrací a deformací

    VMO Brno

    Investor - zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic

    Služby a činnosti: Nivelace, náklony, vibrace, akustika v okolí stavby

    Měření seismických účinků trhacích prací v Lomu Hvížďalka na obec Kosoř

    Investor - zadavatel: Českomoravský cement, a.s.

    Služby a činnosti: Měření rychlosti kmitání, pasportizace a repasportizace

    Please reload