© 2017 INSET s.r.o.

  Metro V.A. Praha (Dejvická-Motol)

  Investor - Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy

  Služby a činnosti: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring

  Soubor staveb Městského okruhu Praha, stavba Myslbekova-Prašný most,

  stavba Prašný most -Špejchar, stavba Špejchar-Pelc Tyrolka

  Investor - Zadavatel: Hlavní město Praha

  Služby a činnosti: Geotechnický monitoring

  I/42, VMO, Dobrovského B

  Investor - Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Služby a činnosti: Komplexní monitoring

  D4708.2 - Provedení zatěžovacích zkoušek mostních objektů SO 228  a SO 229 na dálnici D47

  Investor - Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Služby a činnosti: Statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů

  Please reload