top of page

Metro V.A. Praha (Dejvická-Motol)

Investor - Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy

Služby a činnosti: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring

Soubor staveb Městského okruhu Praha, stavba Myslbekova-Prašný most,

stavba Prašný most -Špejchar, stavba Špejchar-Pelc Tyrolka

Investor - Zadavatel: Hlavní město Praha

Služby a činnosti: Geotechnický monitoring

I/42, VMO, Dobrovského B

Investor - Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Služby a činnosti: Komplexní monitoring

D4708.2 - Provedení zatěžovacích zkoušek mostních objektů SO 228  a SO 229 na dálnici D47

Investor - Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Služby a činnosti: Statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů

Please reload

bottom of page